f

Et regime tager form

Astrid Noacks Atelier 2016

Aktører 1-3 ( Cement, multiplader, puds, aluminium, hvælvet opal- akryl).

Fra programmer 1-9 ( Arcival inkjet prints, akrylglas, beslag, wire).

Fra programmer 1-9

Astrid Noacks Atelier